Prague Brass Ensemble
Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1

Prague Brass Ensemble

Karel Kučera

Členem Pražského žesťového souboru se stal v roce 1993.
Je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Již během studií se věnoval hře na basový trombon. V letech 1986 – 1988 byl členem orchestru Státní opery Praha, v letech 1988 – 1997 členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a od 1.září 1997 je bastrombonistou České filharmonie. Díky jemu a jeho nástroji, jenž zastupuje v podobných seskupeních většinou používanou tubu, se souboru daří věrnější realizace staré hudby. Zároveň však sebou nese tato výhoda vysoké technické a rozsahové nároky při interpretaci všech žánrů 20.století, s nimiž se Karel Kučera však vyrovnává skvělým způsobem.

Kontakt: k.kucera.pbe@gmail.com