Prague Brass Ensemble
Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1

Prague Brass Ensemble

Návrhy programů na koncerty – program 7

Program 7 – Hudba pro žestě a varhany

František Bílek, Arnold Kinkal – Trubky
Jiří Lisý – Lesní roh
Jan Votava – Tenorový trombon
Karel Kučera – Basový trombon
Jan Kalfus – Varhany

Henry Purcell (1659-1695)

  • Entrée et La Grace / žestě a varhany /

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

  • Toccata per L‘Elevazione / varhany /

Giovanni Gabrieli (1600-1676)

  • Sonata Pian‘ e forte / žestě a varhany /

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

  • Preludium a fuga D Dur / varhany /

Johann K. F. Fischer (1679-1745)

  • Suita D Dur / žestě a varhany /

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

  • Toccata a fuga d moll BWV 565 / varhany /

Antonio Vivaldi (1678-1741)

  • Sinfonia in D / žestě a varhany /

Charles-Marie Widor (1844-1937)

  • Toccata / varhany /

Paul Dukas (1865 – 1935)

  • Fanfare La Peri / žestě a varhany/